Overview

Responsibilities:

 • ընկերության ընդհանուր և կազմակերպչական բնույթ կրող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում հաճախորդներին,
 • ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների և հայտերի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ հաճախորդներին մանրամասն տեղեկատվության տրամադրում,
 • մուտքային հեռախոսազանգերի ընդունում,
 • դիմումի (զանգի) բնույթի որոշում, ուղղված հարցի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրում կամ զանգի փոխանցում համապատասխան մասնագետին,
 • հաճախորդի այցի նպատակի ճշտում, անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
 • հաճախորդների առաջարկների (բողոքների) գրանցում և ներկայացում համապատասխան ստորաբաժանումներ,

Required Qualifications:

 • բարձրագույն կրթություն,
 • հաղորդակցվելու գերազանց կարողություն,
 • ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • MS Office փաթեթի (մասնավորապես` Word, Excel) գերազանց իմացություն,
 • մեծածավալ տեղեկատվության հետ աշխատելու կարողություն,
 • պատասխանատվության զգացում,
 • սովորելու ցանկություն,
 •  սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն