Overview

Մենք փնտրում ենք մեր զարգացող թիմի համալրման մասնագետին, ով կստանձնի այն սուրբ պարտականությունները, որոնց նշականությունը ակնհայտ է պաշտոնի անվանումից:

Responsibilities:

Ի՞նչ ենք ակնկալում քեզնից.

 • Թափուր հաստիքների մասին համապարփակ տեղեկատվության ստացում
 • Աշխատաշուկայի մշտադիտարկում
 • Թափուր հաստիքների մասին հայտարարությունների կազմում և տարածում
 • Հայտերի առաջնային ֆիլտրում, հարցազրույցների կազմակերպում
 • Թեկնածուի մասնագիտական և անձնային որակների գնահատում
 • Ադապտացիոն միջոցառումների իրականացում
 • Թեկնածուիների տվյալների մշակում և վարում

Required Qualifications:

Ի՞նչպիսին ենք քեզ պատկերացնում.

 • Ունես բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Դրական մտածողություն
 • Կարողանում ես ազատ շփվել մեծ թվով մարդկանց հետ
 • Ձգտում ես նոր գիտելիքներ ձեռք բերել
 • Գերազանց տիրապետում ես MS Office Excel-ին
 • Ունակ ես  ինքնուրույն որոշումներ կայացնել
 • Կարդում, գրում և հպարտանում ես հայոց լեզվով
 • Ազատ խոսում ես անգլերեն և ռուսերեն

About Atenk LLC

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.