Overview

Required Qualifications:

• Աշխատանքային փորձ, որպես ռեստորանի մենեջեր առնվազն 5 տարի:
• Բարձրագույն կրթություն:
• Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,  անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:
• Ռեստորանների կառավարման ծրագրերի տիրապետում :
• Հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ:
• Ուժեղ առաջնորդի և անձնակազմի մոտիվացման հմտություններ :
• Հաղորդակցման ունակություն և բարդ իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու կարողություն:
• Ուղղորդման ունակություն և կազմակերպչական հմտություններ:
• Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն, մտքի և վարքի ճկունություն:
• Միջանձնային լավ հարաբերություններ ստեղծելու հմտություն։