Overview

Responsibilities:

- Հաճախորդների սպասարկում և նամակագրության վարում:

- Պատվերների ընդունում, գրանցում, կազմում և փոխանցում համապատասխան բաժիններ

- Պատվերների վերահսկում՝ ընդունման պահից մինչև առաքում

- Հաճախորդների հետ հարաբերությունների պահպանում, զարգացում և նամակագրության վարում

- Ապրանքների հանձնման, ընդունման կազմակերպում, վերահսկողություն և համապատասխան փաստաթղթերի կազմում

- Սրահի առօրյա աշխատանքային գործընթացի պլանավորում

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն, օտար լեզուների իմացություն

- Համակարգչային ծրագրեր (MS Office և internet research)

- Աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն