Overview

Responsibilities:

 • Ապահովել բաժանորդների սպասարկումը՝ համաձայն Ընկերությունում հաստատված ստանդարտների և իրեն ամրագրված պլանային ցուցանիշների,
 • Բաժանորդներին տրամադրել թարմ տեղեկատվություն նոր և գործող ապրանքատեսակների, սակագնային պլանների, ծառայությունների և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ,
 • Մատուցել տեխնիկական աջակցություն ապրանքատեսակների/ծառայությունների ակտիվացման/ապաակտվացման գործընթացին, անհրաժեշտության դեպքում լրացնելով  ձևաթղթերը,
 • Բաժանորդներին մատուցել կանխավճարային/ հետվճարային, ինչպես նաև ձայնային և տվյալների փոխանցման ապրանքատեսակներին առնչվող ծառայություններ,
 • Ստանալ վճարումներ, կատարել վերալիցքավորումներ, վաճառել վերալիցքավորման քարտեր,
 • Բաժանորդներին տրամադրել տեղեկատվություն ամսական հաշիվ ապրանքագրերի, հաշվեկշռի, վճարումների և վերալիցքավորումների, ինչպես նաև ծառայությունների ակտիվացման/ ապաակտիվացման վերաբերյալ,
 • Իրականացնել բջջային հեռախոսների և տվյալների սարքավորումների, ինչպես նաև հարակից աքսեսուարների վաճառք,
 • Բաժանորդներին տրամադրել տեղեկատվություն գործընկեր ընկերությունների կողմից ապառիկային սկբունքով տրամադրվող ապրանքատեսակների վերաբերյալ (Ռեմզոն, Նաիրի Ինշուրանս, Յունիբանկ և այլն), 
 • Ապահովել բաժանորդների տվյալների և Ընկերության գործունեության/ստանդարտների վերաբերյալ գաղտնիությունը, 
 • Ուսումնասիրել բաժանորդների խնդիրները/բողոքները/նկատառումները և տրամադրել ժամանակին արված և արժեքավոր լուծումներ, 
 • Գրանցել բաժանորդների պահանջները/բողոքները  HPSM համապատասխան համակարգում, 
 • Բաժանորդներին ապահովել իրենց պահանջների/բողոքների կարգավիճակի վերաբերյալ հետադարձ կապով,  
 • Բաժանորդներին տեղեկացնել տեղեկատվության այլընտրանքային միջոցների մասին (ինտերնետային կայք, 111 և այլն),
 • Համագործակցել Ռեմզոն ընկերության հետ բաժանորդների հեռախոսների նախնական դիագնոստիկայի և հետագա վերանորոգման համար, 
 • Գրանցել օրվա ընթաքում վաճառված ապրանքատեսակները POS համակարգում, առանձնացնել ընթացիկ խնդիրները, ժամանակին ընթացք տալ և լուծել դրանք,
 • Պատրաստել օրական և ամսական հաշվետվություններ քարտերի/ սարքավորումների/ ապրանքատեսակների պահուստների մնացորդների վերաբերյալ,
 • Պատրաստել օրական հաշվետվություն իրականացված գործարքների, հավաքագրված գումարի քանակի վերաբերյալ և հանձնել հավաքրված գումարը Վաճառքի և սպասարկման ավագ մանագետին, 
 • Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստել հաշվետվություններ աքսեսուարների և հեռախոսների վաճառքի վերաբերյալ, 
 • Պարբերաբար պատրաստել տարբեր հաշվետվություններ, ներառյալ հաշվիչ դրամարկղային մեքենաների և POS տերմինալների միջոցով կատարված գործարքների վերաբերյալ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Սպասարկման կամ վաճառքի ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Բիլինգային համակարգում տարբեր գործարքների մասին տեղեկացվածությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Տեղեկացվածություն ընկերության և մրցակիցների սակագների/ ապրանքատեսակների/ ծառայությունների/փաթեթների վերաբերյալ,
 • Համակարգչային հմտություններ (Word, Excel),
 • Լեզվական հմտություններ. հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • Արդյունավետ թիմային աշխատանքի և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Կազմակերպչական, հաղորդակցման և բանակցությունների վարման հմտություններ,  
 • Կոնֆլիկտների և սթրեսային իրավիճակների կառավարման հմտություններ: