Overview

Responsibilities:

  •  Իրականացնել հաճախորդների սպասարկում
  • Բարձրակարգ կերպով ներկայացնել հաճախորդներին ապրանքատեսականին 
  • Հսկել աշխատանքի համար անհրաժեշտ ապրանքատեսակների ժամանակին համալրումը
  • Ուսումնասիրել հաճախորդների պահանջարկը

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն 
  • Անգլերեն ռուսերեն լեզուների իմացություն 
  • Աշխատանքային փորձ նվազագույնը 2 տարի