Overview

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում (ցանկալի է սննդի ոլորտում)
  • Մարդկանց հետ աշխատելու և շփվելու ունակություն
  • Աշխատասիրություն և բարձր պատասխանատվության զգացում
  • Ճկուն և թիմում աշխատելու ունակություն
  • Սեփական մեքենայի առկայություն