Overview

Responsibilities:

 • Հաճախորդներին ներկայացնել ակումբի բոլոր սրահները;
 • Տեղեկացնել հաճախորդներին ակումբի վաճառքի պայմանները;
 • Մշակել վաճառքի ռազմավարություն և բանակցել հաճախորդների հետ;
 • Համագործակցել այլ բաժինների աշխատակիցների հետ;
 • Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել ժողովներին;
 • Փնտրել պոտենցիալ հաճախորդների։

Required Qualifications:

 •  Բարձրագույն կրթություն;
 •  2-3 տարվա աշխատանքային փորձը վաճառքի ոլորտում ցանկալի է;
 •  Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում;
 •  Համակարգչային գիտելիքիների իմացություն;
 •  Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Պատասխանատվությանբարձր զգացում: