Overview

Aras Food LLC is looking for a Sales Manager (Pre-Seller).

Responsibilities:

Վաճառքի և բանակցային հմտություններ
Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
Աշխատասիրություն և պատասխանատվության բարձր զգացում
Հավասարակշռվածություն և կարգապահություն
Վաճառքի հետ կապված այլ գործընթացների կազմակերպում:
 

Required Qualifications:

Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
Վարորդական իրավունքի և ավտոմեքենայի առկայություն: