Overview

Responsibilities:

Պարտականությունները `

*Այցելություն վաճառակետեր
*Ապրանքատեսականու պատծշաճ ներկայացում վաճառակետում և պատվիրված ապրանքատեսականու մուտքագրում աշխատանքային հեռախոսում (Pocket PC)
*Նոր վաճառակետերի ներգրավում
*Ստրատեգիական ապրանքատեսականիների մշտական առկայության, դասավորվածության, տեսանելիության ապահովում
*Պիտանելիության ժամկետների և ապրանքային տեսքի պահպանման վերահսկում

Required Qualifications:

Պահանջվող հմտություններ՝

*Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն,
*Կիրթ խոսելաոճ, բանակցություններ վարելու հմտություններ,
*Թիմում աշխատելու հմտություններ,
*Մեքենա վարելու առնվազն 2 տարվա փորձ և վարորդական իրավունք: