Overview

Nushikyan Association LLC is looking for a Sales Manager.

Required Qualifications:

  1. Բարձրագույն կրթություն PR-ի, մարքեթինգի, գովազդի, հումանիտար գիտությունների ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն։
  2. Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր սահուն տիրապետում։
  3. Բանակցություններ վարելու հմտություններ։
  4. Ծառայությունները պատշաճ կերպով ներկայացնելու և վաճառքներ իրականացնելու բարձր մակարդակ։
  5. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու գիտելիքներ և հմտություններ։
  6. Սթրեսային իրավիճակներում ինքնատիրապետման դրսևորում։
  7. Թիմում առողջ մթնոլորտ ստեղծելու և թիմի հետ սերտորեն համագործակցելու ունակություն։
  8. Համապատասխան ոլորտում ունեցած աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն։

About Nushikyan Association LLC

"Nushikyan Association" LLC holds operations in several business segments through the parent and shareholder affiliated entities one of which is perfume distribution and sales. The Company was founded in 1990.