Overview

“New Horizon” is looking for a “Sales manager”.

Responsibilities:

  1. Բարձրագույն կրթություն PR-ի, մարքեթինգի, գովազդի, հումանիտար գիտությունների ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն։
  2. Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր սահուն տիրապետում։
  3. Բանակցություններ վարելու հմտություններ։
  4. Ծառայությունները պատշաճ կերպով ներկայացնելու և վաճառքներ իրականացնելու բարձր մակարդակ։
  5. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու գիտելիքներ և հմտություններ։
  6. Սթրեսային իրավիճակներում ինքնատիրապետման դրսևորում։
  7. Թիմում առողջ մթնոլորտ ստեղծելու և թիմի հետ սերտորեն համագործակցելու ունակություն։
  8. Համապատասխան ոլորտում ունեցած աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն։