Overview

Փնտրվում է Dargett գործարանի վաճառքի մենեջեր:

Responsibilities:

Կազմակերպել ընկերության արտադրանքի վաճառքը իրեն վստահված տարացքում կամ սեգմենտում, ապահովել առկայութուն և տեսանելիություն։

  • Վաճառքի կազմակերպում
  • Շուկայի ուսումնասիրություն
  • Վաճառքային և մարքեթինգային ծրագրերի իրագործում
  • Շուկայից ինֆորմացիայի հավաքագրում
  • Հաշվետվության տրամադրում
  • Վաճառած ապրանքի գումարների հավաքագրում

Required Qualifications:

Կրթություն — Բարձրագույն
Աշխատանքային փորձ — Նվազագույնը 1 տարի վաճառքի ոլորտում

Հատուկ գիտելիքներ/փորձ — Վաճառք, վերլուծություն, կազմակերպում, պլանավորում, ադմինիստրատիվ աշխատանք, տեխնիկական գիտելիքներ

Հատուկ ունակություններ — Հաղորդակցում, խնդիրների լուծում, թիմային աշխատանք, միջանձնյա հարաբերություններ

About Dargett

Dargett LLC operates Dargett Craft Beer, the first craft beer brew pub in Armenia.