Overview

«Զանգակ գրատուն»-ը փնտրում է ակտիվ, կենսախինդ Վաճառքի մենեջերի։

Responsibilities:

 1. Վաճառքի գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում,
 2. Վաճառքի արդյունքների վերլուծություն,
 3. Պոտենցիալ գործընկերների մասին տեղեկատվության հավաքագրում,
 4. Պատվերների ընդունում, իրականացում,
 5. Փոխանցումների, վճարումների հսկում,
 6. Բանակցությունների վարում,
 7. Պայմանագրերի կազմում, կնքում և վերահսկում,
 8. Հանդիպումների կազմակերպում,
 9. Հանդիպումների կազմակերպում ։

Required Qualifications:

 1. Բարձրագույն կրթություն ցանկալի է տնտեսագիտություն կամ հարակից մասնագիտությամբ,
 2. Առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ (գրահրատարակչական ոլորտում փորձը կդիտվի որպես առավելություն),
 3. MS office փաթեթի, որոնողական համակարգերի իմացություն,
 4. 1C 8.3 ծրագրի իմացություն,
 5. Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 6. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 7. Վաճառքի կազմակերպման տեխնիկաների իմացություն,
 8. Գրական ոլորտի հանդեպ հետաքրքրվածությունը կդիտվի որպես առավելություն։