Overview

Responsibilities:

  • Հաճախորդներին ընկերության կառուցած բնակելի համալիրների բնակարանների վաճառքի պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում և ծանոթացում:
  • Ընկերության  կանոնակարգերով նախատեսված հաշվետվությունների կազմում:
  • Պայմանագրերի, նամակների, համաձայնագրերի կազմում և մշակում:


 

Required Qualifications:

  • Բարետես արտաքին
  • Տարիքը մինչև 35 տարեկան
  • Բարձրագույն կրթություն 
  • Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն 
  • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն 
  • Պատասխանատվության բարձր զգացում, պարտաճանաչություն, շփման և հաղորդակցման հմտություններ 
  • Թիմային աշխատանքի իրականացման ունակություն