Overview

Responsibilities:

1) Ուսումնասիրել օնլայն հարթակներում գրանցված կազմակերպությունների գործունեությունը

2) Ուսումնասիրել ընկերության պոտենցիալ պատվիրատուների բազայում եղած կազմակերպությունների գործունեությունը և պիտանելիությունը

3) Յուրաքանչյուր ոլորտի կազմակերպության համար կազմել անհատական կոմերցիոն առաջարկներ

4) Հեռախոսային զանգերի կամ հանդիպումների միջոցով ներկայացնել կազմակերպության ծառայությունները, ըստ կաաեաած կոմենա, ապեաած կոմենաաեաեաած կոմեն

Required Qualifications:

  • Նվազագույնը  տարվա  աշխատանքային  փորձ  տվյալ  ոլորտում
  • Բարձրագույն կրթությունը  ցանկալի է մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտներում