Overview

Responsibilities:

  • Ավտոմեքենաների շարժիչների սպասարկում և խնամք
  • Ընթացիկ, պլանային և կապիտալ նորոգման աշխատանքների պլանավորում և կազմակերպում
  • Հին շարժիչների արդիականացում

Required Qualifications:

  • Պարտադիր աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում (բեռնատար մեքենաների հետ աշխատանքի)
  • Թիմում աշխատելու կարողություն
  • Պատասխանատվություն

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.