Overview

Responsibilities:

 

 • Հաշիվ ապրանքագրերի պատրաստում,
 • Դրամական միջոցների հոսքերի հաշվառում,
 • Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում,
 • Հիմնական միջոցների և պաշարների հաշվառում,
 • Փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Հաշվետվությունների կազմու
 • Վճարման հանձնարարականների կազմում,
 • Այլ աշխատանքներ, որոնք կծագեն աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում (գույքագրում և այլն):

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտական կամ ֆինանսական,
 • Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • Որակավորված հաշվապահի գործող վկայական։
 • Հաշվապահական հաշվառման և հարկային օրենսդրության իմացություն,
 • E-Invoicing,ՀԾ-Հաշվապահ 7,
 • Excel և Word ծրագրերի իմացություն,
 • Հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի լավ իմացություն,
 • Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների իմացություն,
 • Պատասխանատվության զգացողություն,
 • Թիմային աշխատանքի ունակություն,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Վերլուծական միտք,
 • Մեծածավալ տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն։