Overview

Մենք փնտրում ենք հարուստ աշխատանքային փորձով ավագ հաշվապահի, ով կհամալրի ընկերության թիմը: Ընկերությունը գտնվում է Արարատի մարզում՝ Երևանից 35 կմ հեռավորության վրա:

Responsibilities:

 • Ամենօրյա փաստաթղթաշրջանառության և գրանցումների իրականացում,
 • Պարբերական հարկային հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Ներքին կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • Հաշվապահական հաշվառման վարում,
 • Հիմնական միջոցների հաշվառում
 • Նյութական արժեքների հաշվառում և կազմում
 • Աշխատավարձերի հաշվարկ,
 • Կառավարչական հաշվետվությունների ներկայացում
 • Այլ համանման գործառույթների իրականացում:

Required Qualifications:

 • Վերլուծական մտածողություն
 • Գերազանց հաղորդակացման հմտություններ (բանավոր և գրավոր)
 • Պատասխանատվության զգացողություն
 • Հետևողականություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Ընդլայնված համակարգչային հմտություններ
 • ՀԾ ծրագրի տիրապետում, MS փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Նվազագույն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն