Overview

«ԷԿՈ ՖՐՈՒԹ» ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում Գլխավոր հաշվապահի

Responsibilities:

 • Իրականացնել ընկերության հաշվապահական հաշվառումը` համաձայան ՀՀ հարկային օրենսդրության,
 • Կազմել և ներկայացնել ֆինանսական և հարկային բոլոր տեսակի հաշվետվությունները,
 • Ապահովել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը,
 • Անմիջականորեն իրականացնել և/կամ վերահսկել հաշվապահական և ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը,  
 • Ապահովել եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծություն, 
 • Վարկային ծրագրի ապահովման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվետվությունների և բիզնես պլանների կազմում և ներկայացում,
 • Վարել և վերահսկել ընթացիկ հաշվապահությունը։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
 • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ, գլխավոր հաշվապահի փորձը կդիտվի առավելություն,
 • Ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ,
 • ՀԾ, MS Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն,
 • Ֆինանսական վերլուծություն կատարելու կարողություն,
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու, որոշումներ կայացնելու և խնդիրներ լուծելու կարողություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն։