Overview

Վարկերի մոնիտորինգների իրականացում փաստացի այցելության միջոցով կամ փաստաթղթային եղանակով, Բանկի վարկավորող ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող մոնիտորինգների նկատմամբ հսկողություն, վարկառուների ֆինանսական վերլուծություններ։

Responsibilities:

 • Վարկառուների ֆինանսական վիճակի մոնիտորինգների, վարկերի նպատակային օգտագործման մոնիտորինգների և վարկերի ապահովման միջոց հանդիսացող գրավների պահպանման պայմանների մոնիտորինգների իրականացում փաստացի այցելության միջոցով կամ փաստաթղթային եղանակով.
 • Իրականացված մոնիտորինգների արդյունքներով հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում.
 • Բանկի վարկավորող ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող մոնիտորինգների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողություն.
 • Բանկի վարկավորող ստորաբաժանումների կողմից իրականացված մոնիտորինգների արդյունքներով կազմված հաշվետվությունների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և գնահատում.
 • Առաջարկությունների ներկայացում կատարվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ.

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն.
 • Առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային փորձ Ֆինանսաբանկային համակարգում․
 • Բանկային գործունեության կարգավորման օրենսդրական և նորմատիվային դաշտի իմացություն.
 • Վարկային ռիսկերի կառավարման համակարգի իմացություն.
 • Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների իմացություն.
 • MS Office  գերազանց իմացություն․ ՀԾ-Բանկ ծրագրի իմացությունը ցանկալի է․
 • Հայերեն, ռուսերեն  և անգլերեն  լեզուների իմացություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն.
 • Մտքերը հստակ շարադրելու հմտություններ.
 • Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ.
 • Վերլուծական ունակություններ
 • Բանակցելու և առողջ դատելու ունակություն.
 • Ծանրաբեռնված և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն․