Overview

“EvocaBank CJSC” is looking for a “Senior Risk specialist”.

Responsibilities:

 • բացահայտել և  գնահատել  բանկի ներքին և արտաքին ռիսկերը,
 • մշակել ռիսկերի զսպման միջոցառումների պլան և մեթոդաբանություն,
 • կատարել սթրես-թեստերի հաշվարկ, կազմել և մշակել հաշվետվություններ,
 • իրականացնել տնտեսական կապիտալի հաշվարկ և վերլուծություն,
 • իրականացնել Բանկի հիմնական ցուցանիշների հաշվարկում և դինամիկայի վերլուծություն` հնարավոր ռիսկերի բացահայտման նպատակով,
 • իրականացնել սահմանված կենտրոնացումների և սահմանաչափերի մակարդակի հսկողություն,
 • իրականացնել ռիսկերի կառավարմանն առնչվող այլ ցուցանիշների հաշվարկում և վերլուծություն:

Required Qualifications:

 • բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, գործարար կառավարման կամ  տնտեսագիտության ոլորտում,
 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ռիսկերի կառավարման, ակտիվների և  պասիվների կառավարման ոլորտներում,
 • ռիսկերի կառավարման մեթոդների և մոդելների իմացություն,
 • բանկային հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքների, բանկային օրենսդրության և նորմատիվների իմացություն,
 • MS Office գերազանց տիրապետում,
 • վիճակագրական վելուծության ծրագրային ապահովման (SPSS, STATA և այլն), ծրագրավորման որևէ լեզվի (C++, C#, Python, R, SQL և այլն) բազային գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • ռիսկերի կառավարման FRM, PRM կամ այլ միջազգային որակավորումները կդիտարկվեն որպես առավելություն,
 • վերլուծական մտածողություն, ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն,
 • թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն:

About EvocaBank CJSC

Evocabank CJSC is a commercial bank in Armenia. For more information about the Company, please visit: www.prometeybank.am.