Overview

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է ոչ հումանիտար ոլորտներում),
  • Տվյալ կամ հարակից ոլորտներում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների  իմացություն,անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,
  • Համարարգչային գիտելիքներ՝ Microsoft Office (Excel, Word, etc.),1C-ի գերազանց իմացություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Սթրեսակայունություն,
  • Ակտիվ կենսակերպ, նպատակասլացություն, պահանջկոտություն, արդյունքի վրա կենտրոնացվածություն: