Overview

“IMEX Group LLC” is looking for a “Service specialist”.

Responsibilities:

1. Համապատասխան ապրանքների վերաբերյալ խորհրդատվության եվ աջակցության տրամադրում,
2. Հաճախորդների սպասարկում:

Required Qualifications:

1. Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական կամ տեխնիկական),
2. Համակարգչային գիտելիքներ,
3. Օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է: