Overview

Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում շին-մոնտաժային արտադրամասի պետի:

Responsibilities:

-Պլանավորում և վերահսկում է շինմոնտաժային
աշխատանքները, նախագծելով անհրաժեշտ քայլերը,
հաշվարկում է նյութական ծախսերը, կարիքները,
- Իրականացնում է վերահսկողություն շինմոնտաժային
աշխատանքների և պատրաստի օբյեկտների ընդունման
համար,
- Վերահսկում է կապիտալ շինարարության պլանների
իրականացման ընթացքը, շինմոնտաժային
աշխատանքների ծավալի և որակի
համապատասխանությունը, կիրառվող նյութերի որակի
վերահսկողությունը
- Պատասխանատվություն է կրում հաշվետվությունների
և ընթացիկ փաստաթղթերի որակի
համապատասխանության, փաստաթղթերը կազմելիս
տվյալների ճշտության և սխալների բացակայության,
աշխատանքի վերահսկողության, ընդունված նորմերին
դրանց համապատասխանության, հանգամանքների
փոփոխության պարագայում արդյունքների ճշգրտման
համար,
- Ապահովում է աշխատանքի անվտանգ պայմանները,
իրականացնում է վերահսկողություն աշխատանքի
գործող նորմերի և կանոնների իրականացման
նկատմամբ:

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն շինարարության
կառավարման, ճարտարապետության,
ճարտարագիտության կամ հարակից այլ ոլորտներում,

- Գիտելիքներ շինարարական ղեկավարման գործընթացների, միջոցների և մեթոդների,
արտադրական ապրանքների, շինարարական
դետալների և համապատասխան կանոնների, որակի
ստանդարտի և կարգավորումների վերաբերյալ,

- Առաջնորդության և մարդկային ռեուրսների
կառավարման հմտություններ: