Overview

Responsibilities:

Պլանավորել շինմոնտաժային աշխատանքները, նախագծելով անհրաժեշտ քայլերը, հաշվարկել նյութական ծախսերը, կարիքները,

Ապահովել շենքերի և շինությունների կապիտալ և ընթացիկ վերանորոգումը,

Ղեկավարել շինարարական - վերանորոգման խմբի աշխատանքները,

Վերահսկել կապիտալ շինարարության պլանների իրականացման ընթացքը, շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալի և որակի

համապատասխանությունը, կիրառվող նյութերի որակի համապատասխանությունը,

Ուսումնասիրել ժամկետների խախտման և շինմոնտաժային աշխատանքների որակի վատթարացման պատճառները,

ձեռնարկել միջոցներ դրանց կանխարգելման և կարգավորման ուղղությամբ,

Վերահսկեկ նշված ժամանակահատվածում խոչնդոտների կարգավորման ընթացքը,

Վարել ավարտված շինմոնտաժային աշխատանքների հաշվարկն և հաշվառումը,

Ապահովել աշխատանքի անվտանգ պայմանները, իրականացնել վերահսկողություն աշխատանքի գործող նորմերի և կանոնների իրականացման նկատմամբ,

Լինել հետևողական  իրականացվող աշխատանքի որակի, նյութերի և այլ ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, ճիշտ ժամանակին արտադրական շենքերի և

շինությունների զննման և վերանորոգման հարցում։

Required Qualifications:

Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
Առնվազն մինչև 3 տարվա աշխատանքային փորձ շինարարության ոլորտում (ղեկավարման փորձով),
Շինարարական աշխատանքների համակարգման, ուղղորդման, հսկման հմտություններ,
Լարված իրավիճակներում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

Նախագծեր կարդալու հմտություն

Որոշումների կայացման հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Կազմակերպչական հմտություններ