Overview

Responsibilities:

 • Վերահսկում և կոորդինացնում է շինարարության ողջ ընթացքը և վերանորոգման աշխատանքները
 • Վերահսկում է արտաքին կազմակերպությունների շինարարական աշխատանքների կատարման գործընթացը և ժամկետները
 •  Հետևում  է սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներին
 • Վերահսկում է շինարարական աշխատանքների և նյութերի որակի պահպանմանը
 • Իրականացնում է բանակցություններ՝ շինարարական ծառայությունների առաջարկների հետ կապված
 • Հետևում է  շինարարական աշխատանքների կատարմանը՝ սահմանված ժամակետներում
 • Հետևում է շինարարական անձնակազմի անվտանգության նորմերի պահպանմանը
 • Մասնակցում է շինարարական անձնակազմի հավաքագրման աշխատանքներին
 • Մասնակցում է նոր շինությունների նախագծերի կառավարման ժողովներին, ներկայացնում է առաջարկություններ
 • Հետևում է  նախագծերի համապատասխանությանը՝ արտադրական ինժեներական պահանջներին
 • Նոր շինությունների շահագործման հանձնելուց առաջ համոզվում է, որ ինժեներական տեսանկյունից խնդիրներ չկան

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն շինարարական կրթություն (ПГФ)
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Համակարգչային գիտելիքներ (AutoCad)
 • Պլանավորման ունակություն
 • Մարդկանց կառավարելու ունակություն
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն