Overview

Responsibilities:

 • մշակել ընդհանուր ռազմավարություն կազմակերպության՝ սոցիալական ցանցերում ներկայացվածության և ակտիվության ապահովման համար,
 • պարբերաբար պատրաստել իրականացված աշխատանքի և դրա արդյունքների մասին հաշվետվություն,
 • անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել միջոցառումներ, արշավներ և խաղեր,
 • ստեղծել, խմբագրել, հրապարակել և տարածել ամենօրյա բովանդակությունը՝ նպաստելով լսարանի կողմից դրա նկատմամբ որոշակի գործողությունների (հավանել, տարածել, մեկնաբանել) իրականացմանը,
 • ուսումնասիրել կազմակերպության էջերը, ներկայացնել առաջարկներ դրանց ոճային և կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացման համար,
 • ուսումնասիրել ոլորտը և մշտապես տեղյակ լինել փոփոխություններին,
 • համագործակցել թիմի մյուս անդամների հետ՝ սոցիալական մեդիայում ռազմավարության քննարկման և հետագա քայլերի մշակման համար,
 • մշտապես տեղեկացված լինել ոլորտի նորություններին և փոփոխություններին, մշակել նոր մտքեր և առաջարկներ լսարանի ներգրավվածության ապահովման համար,
 • անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել կազմակերպության ծառայությունները էլ․ փոստով նամակագրության կամ LinkedIn-ի միջոցով։

Required Qualifications:

 • Սոցիալական կայք - էջերի վարման փորձառություն, կայքի օպտիմիզացիա և առաջխաղացում
 • SEO գործիքների բազային իմացություն, ինչպիսին են Google Analytics, Google Adwords, Webmaster, HTML, CSS
 • Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Youtube, Pinterest, Linkedin, Google+ լավ իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն լեզվի գրավոր և բանավոր բարձր մակարդակ,
 • սովորելու ցանկություն,
 • մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 • ճշտապահություն և ժամանակի արդյունավետ կառավարման ունակություն,
 • սոցիալական ցանցերում և մեդիայում վիճակագրությունների վերլուծության մեթոդների իմացություն
 • Մարքետինգային և գովազդային միջոցառումների իրականացում, վաճառքի ծավալների ընդլայման նպատակով
 • Պորտֆոլիոյի առարկություն