Overview

Responsibilities:

- մշակել ընդհանուր ռազմավարություն կազմակերպության՝ սոցիալական ցանցերում ներկայացվածության և ակտիվության ապահովման համար,

- ստեղծել, խմբագրել, հրապարակել ամենօրյա կոնտենտ տարբեր սոցիալական հարթակների համար (Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn և այլն),

- ուսումնասիրել կազմակերպության էջերը, ներկայացնել առաջարկներ դրանց ոճային և կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացման համար,

- կառավարել տարբեր սոցիալական հարթակներում էջեր,

- իրականացնել մրցակիցների մոնիթորինգ,

- իրականացնել  սոց. կայքերում գովազդի տեղադրում և կառավարում,

համագործակցել թիմի մյուս անդամների հետ՝ սոցիալական մեդիայում ռազմավարության քննարկման և հետագա քայլերի մշակման համար,

Required Qualifications:

  • սոցիալական կայք-էջերի վարման փորձառություն, կայքի օպտիմիզացիա և առաջխաղացում
  • SEO գործիքների բազային իմացություն, ինչպիսին են Google Analytics, Google Adwords, Webmaster, HTML, CSS
  • Facebook, Twitter, Instagram, Telegram լավ իմացություն,
  • Հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն լեզվի գրավոր և բանավոր բարձր մակարդակ,
  • սովորելու ցանկություն,
  • մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
  • ճշտապահություն և ժամանակի արդյունավետ կառավարման ունակություն,
  • սոցիալական ցանցերում և մեդիայում վիճակագրությունների վերլուծության մեթոդների իմացություն
  • Մարքետինգային և գովազդային միջոցառումների իրականացում, վաճառքի ծավալների ընդլայման նպատակով
  • Պորտֆոլիոյի առարկություն