Overview

Responsibilities:

 • ՏԺԴ գործունեության և արդյունքների վերաբերյալ արտաքին հաղորդակցման և հանրային կապերի իրականացում՝ համաձայն հաղորդակցության մշակված ռազմավարության
 • ՏԺԴ գործունեության վերաբերյալ հանրամատչելի, գրավիչ նյութերի, հոդվածների մշակում և շահագրգիռ կողմերի շրջանակներում դրանց ներկայացման/լուսաբանման միջոցով (այդ թվում՝ սոցիալական մեդիայի միջոցով)․
 • ՏԺԴ-ի սոցիալական մեդիայի էջերի ստեղծում և վարում (ներառյալ Facebook, Instagram, LinkedIn և այլն)
 • ՏԺԴ շրջանավարտների կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերալ նյութերի տարածում, հաջողության պատմությունների մշակում և տարածում
 • ՏԺԴ հետաքրքրությունների շրջանակներում գտնվող նյութերի որոնում և տարածում
 • ՏԺԴ թիմի հետ համատեղ՝ հայտարարությունների և հաղորդագրությունների մշակում և տարածում
 • ՀՖՄ կայքի վարում

Required Qualifications:

 • Հանրային կապերի, հաղորդակցության, լրագրության, քաղաքագիտության  ոլորտներում ուսումնառություն
 • Նվազագույնը 3 տարվա մասնագիտական փորձառություն հաղորդակցության, հանրային կապերի ոլորտում, նախընտրելի է՝ երիտասարդական ՀԿ հատվածում 
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Ազդեցության և համագործակցման գերազանց հմտություններ
 • Հայերենի անթերի իմացություն, անգլերենի գերազանց տիրապետում, ռուսաց լեզվի իմացությունը ցանկալի է
 • Ստեղծագործ մտածողություն և նախաձեռնողականություն
 • ՏՏ և օնլայն վիզուալիզացման գործիքներով աշխատելու հմտություններ
 • Թիմային աշխատանքի կարողություն
 • Գիտելիքները տեղական ինքնակառավարման և տեղական ժողովրդավարության վերաբերյալ կդիտվեն որպես առավելություն
 • ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի փորձը կդիտվի որպես առավելություն

About Communities Finance Officers Association

Communities Finance Officers Association (CFOA) is a non-governmental professional organization in local self-governance and decentralization, monitoring the reform implementation, and advocacy for legal and policy improvements.