Overview

Responsibilities:

 Ապահովել հաճախորդներին նախնական տեղեկատվությամբ՝ կազմակերպության վարկավորման պայմանների և տրամադրվող այլ ծառայությունների վերաբերյալ` համաձայն կազմակերպության ներքին կանոնակարգերի
 Ծանոթանալ վարկառուի և նրա պահանջների հետ
 Ստանալ հաճախորդից վարկավորման համար անհրաժեշտ նախնական փաստաթղթերը
 Վերլուծել հաճախորդի ներկայացրած փաստաթղթերի և տվյալների հիման վրա նախնական հայտը
 Ապահովել անհրաժեշտ փաստաթղթավարությունը վարկի տրամադրման համար
 Մուտքագրել տվյալները ինֆորմացիոն համակարգ
 Ապահովել վարկային մասնագետների և մասնաճյուղի կառավարչին աջակցություն՝ մասնաճյուղի գործառնությունների իրականացման գործում

Required Qualifications:

 Բարձրագույն կրթություն
 Ֆինանսական հաստատությունում աշխատանքային փորձը առավելություն է
 MS Office ծրագրային փաթեթի լավ հմտություններ (Word, Excel)
 AS Bank համակարգի իմացությունը առավելություն է
 Փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն
 Գործնական շփման էթիկա
 Սահուն հայերենի իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 Հաճախորդների և կազմակերպության աշխատակիցների հետ արդյունավետ համագործակցելու կարողություն
 Ճնշման տակ աշխատելու կարողություն

About Sef International UCO LLC

The Micro Enterprise Development programme started in 1997 as a part of World Vision's sustainable development approach to create job opportunities for the poor in Armenia. To carry out a full-range of credit activities through urban and rural branches i