Overview

Responsibilities:

 • Հետևողական և արդյունավետ կերպով հեռախոսային կապի հաստատում խնդրահարույց հաճախորդների հետ, զանգերի համակարգում,
 • Արհեստավարժ և հարգալից բանակցությունների վարում (հեռախոսով կամ հանդիպման ժամանակ)՝ ամբողջական վճարման կամ տարաժամկետ վճարման պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով,
 • Վճարման պայմանավորվածության կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, զեղծարարությունների բացահայտում,
 • Հաճախորդների ֆինանսական վիճակի գնահատում, հաճախորդների տվյալների թարմացում,
 • Խնդրահարույց վարկերի հավաքագրման գործում թիմի մյուս անդամներին աջակցություն։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների տիրապետման լավ մակարդակ,
 • Համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ,
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Ներազդման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու և համագործակցելու հակվածություն,
 • Վերլուծական հմտություններ, մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 • Հուզական բանականություն,
 • Սթրեսակայնություն, անհրաժեշտության դեպքում լարված և ծանրաբեռնված պայմաններում աշխատելու ունակություն։