Overview

Responsibilities:

  • Կապալառուների աշխատանքի որակի և ճարտարագիտական լուծումների հսկողություն
  • Կապալառուների համատեղ աշխատանքների համակարգում
  • Աշխատանքային գծագրերի մշակում
  • Շենքերի նախագծերի վերլուծություն
  • Կատարողական ակտերի ծավալների ստուգում

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն ճարտարագիտական կրթություն՝ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն (ԱՔՇ) ֆակուլտետի շրջանավարտ
  • Առնվազն 3 տարվա տեխնիկական հսկողության, աշխատանքային ղեկավարի, շին․ հրապարակի ղեկավարի կամ կոնստրուկտորական աշխատանքային փորձ խոշոր շինարարական օբյեկտներում
  • Բարձր պատասխանատվության զգացում
  • AutoCAD լավ իմացություն