Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային հիմնական պարտականություններն են՝

  • Էլեկտրական վահանակների նախագծման, մոնտաժման և շահագործման  աշխատանքների իրականացում
  • Հաստոցների և  հոսքագծերի էլեկտրոնիկայի կարգաբերում, սպասարկում, անսարքությունների վերացում
  • Հաստիքից բխող այլ մասնագիտական աշխատանքներ

Required Qualifications:

Կարեվոր է ունենալ՝

  • Բարձրագույն ինժեներական կամ համարժեք ոլորտում կրթություն
  • Պարտադիր աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
  • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն
  • էլեկտրական գծագրեր կարդալու, գծելու կարողություն
  • Համակարգչով աշխատելու կարողություն
  • Թիմում աշխատելու կարողություն
  • Բարձր պատասխանատվություն