Overview

Responsibilities:

  • Կազմակերպել և վերահսկել վաճառող-խորհրդատուների աշխատանքը (10-12 անձ)։
  • Առաջարկել և անցկացնել ակցիաներ։
  • Կազմակերպել հաճախորդների բարեհամբույր սպասարկում։
  • Հետևել սրահի և այլ բաժինների հետ աշխատանքի սահուն կազմակերպմանը։
  • Շարունակաբար վերապատրաստել թիմին։

Required Qualifications:

  • 3 տարվա աշխատանքային փորձ սպասարկման ոլորտում՝ պարտադիր։
  • Առնվազն 1 տարվա ղեկավարման փորձ։