Overview

Responsibilities:

      Պարտականություններ՝ 

  • այցելություն վաճառակետեր, 
  • վաճառակետերում պատվերների ժամանակին և ճիշտ ձևավորում, 
  • ապրանքատեսականու առկայության ապահովում վաճառակետերում
  • ապրանքների ներկայացվածության ստանդարտների ապահովում՝ տեղադրվածություն, դիրք, դասավորվածություն, գովազդային նյութերի առկայություն, նախընտրելի գներ:

Required Qualifications:

Պահանջներ

  • Տարիքը 20-30 տարեկան    
  • բանակցելու, վաճառքի հմտություններ,
  • անձնական ավտոմեքենայի առկայություն,
  • արագ կոմնորոշվելու, հաշվարկներ կատարելու, խնդիրներ լուծելու և  որոշումներ կայացնելու հմտություններ
  • աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:

About C&F Co LLC

Company "C & F Co" LLC was founded in 2004.

We are proud to state that there were at the origin of modern Armenian market of cosmetics and household products, actively participating in its construction and development. And to this day remains one of t