Overview

Responsibilities:

 1. Նոր հաճախորդների ներգրավում:
 2. Արմենիա Վայն պրոդուկտների առաջխաղացում գոյություն ունեցող և նոր հաճախորդների շրջանակներում:
 3. Հաճախորդների հետ  գործարար հարաբերություննեի հաստատում և պահպանում:
 4. Անհրաժեշտ տեսականու առկայության վերահսկում վաճառքի կետերում և ապրանքի առավել ճիշտ դասավորվածության ապահովում վաճառքի կետերի դարակներում:
 5. Պատվերների ընդունում իր տարածքում ամրագրված հաճախորդներից  
 6. Դրամական միջոցների պատշաճ հավաքագրում, հաշիվ ապրանքագրերի լրացում 
 7. Հաճախորդներին կազմակերպության կազմակերպած ակցիաների մասին տեղեկության հայտնում:
 8. Մարքեթինգի բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ մարքեթինգային միջոցառումների առաջարկում և իրականացնում:
 9. Վաճառքի կետերում գովազդային նյութերի արդյունավետ օգտագործում: 
 10. Կազմակերպությանը մրցակիցների նախաձեռնությունների մասին  տեղեկության հայտնում:
 11. Վաճառքների քանակի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում:
 12. Կրեդիտների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • Պլանավորման ունակություն
 • Մեքենա վարելու ունակություն
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն
 • Բանակցելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն