Overview

Responsibilities:

 Պահանջվող հմտություններ են՝                                                                                                                                                                                                                                                                .Բարձրագույն կրթություն                                                                                                                                                                                                                                                                                             .Աշխատանքային փորձը պարտադիր է                                                                                                                                                                                                                                                                            .Վերլուծական մտածողություն, հաղորդակցման հմտություններ,
Ուշադրություն, պատասխանատվություն և կարգապահություն,
Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման, խնդիրների լուծման և ինքնակատարելագործման ունակություններ                                                                                                            .Իրականացնել  պաշտոնից բխող և անմիջական ղեկավարության կողմից հանձնարարված այլ գործառույթ                                                                                                                                                          Մարդկանց կառավարելու ունակություն;