Overview

Responsibilities:

Սուպերվայզերի պարտավորվում է `

 1. Ուսուցանել, առաջնորդել և վերահսկել իր ենթակայության տակ գտնվող աշխատախմբի աշխատանքի ընթացակարգը,
 2. Ստուգել կատարված աշխատանքի որակը,
 3. Կատարել պլանավորված աշխատանքը ըստ ժամանակացույցի,
 4. Պատրաստել հաշվետվություններ սահմանված կարգով:

Required Qualifications:

Սուպերվայզերը պետք է ունենա հաղորդակցական հմտություններ և առաջնորդի գործելակերպ: Նա պետք է օժտված լինի աշխատանքային գործընթացը հստակ պլանավորելու ունակությամբ, բարդ աշխատանքային իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու,  հաճախորդների հետ բանակցություններ վարելու և հարցին օպտիմալ լուծում գտնելու  հմտությամբ: 

Սուպերվայզորի անհրաժեշտ է ունենա՝  

 1. Բարձրագույն կրթություն
 2. Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 3. Ռուսերենի սահուն իմացություն
 4. Արագ արձագանքելու հմտություն,
 5. Աշխատանքի հանդեպ մեծ պատասխանատվություն
 6. Բիզնեսի էթիկայի իմացություն
 7. Նորարարությունները ընկալելու և ներդնելու կարողություն