Overview

Responsibilities:

 • Հետևել  աշխատակիցների աշխատանքի հաճախումներին և ներկայացնել ամենամսյա աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիրը,
 • սերտորեն համագործակցել և իրականացնել ՄՌ վարչությանն առնչվող փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքներ,
 • վերահսկել կոմունալ վճարումների ծախսերը, կազմել համապատասխան հաշվետվություններ  և ներկայացնել համապատասխան ստորաբաժանմանը,
 • ստուգել փոստային բաժանմունքներից ստացված վճարված նպաստների և կենսաթոշակների  ռեեստրների և ծրագրային մուտքերի տվյալները,
 • իրականացնել փոստային մասնաճյուղի փոստային բաժանմունքների կողմից  ներկայացրած պահանջագրերի հիման վրա պայմանական արժեքների հայտերի կազմում, ելքագրում/ամրացում/, տրամադրել և ուղարկել գլխամաս,
 • իրականացնել Offline փոստային բաժանմունքների կողմից կատարվող վճարումների մուտքագրում ծրագիր (կենսաթոշակ, նպաստ, կոմունալ վճարումներ,դրամական փոխանցումներ և այլն),
 • ճիշտ ժամանակին և պատշաճ կարգով կատարել անմիջական ղեկավարի ուղղակի կամ անուղղակիորեն առնչվող հանձնարարականները:

Required Qualifications:

 • միջին մասնագիտական կրթություն,
 • բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությունը ցանկալի է,
 • համակարգչային գիտելիքներ (MS Office, Microsoft Outlook),
 • ռուսերեն և անգլերեն լեզուների բազային իմացություն,
 • կազմակերպչական հմտություններ և բարձր պատասխանատվություն,
 • առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն: