Overview

Responsibilities:

1.Ապահովել սերվերների (MS Windows, Unix տեսակի) անխափան աշխատանքը,
2.Իրականացնել ընկերության համակարգչային ցանցի կարգաբերում, խնդիրների առաջացման դեպքում դրանց արագ վերացում,
3.Իրականացնել արխիվացման, պահուստավորման հետ կապված աշխատանքներ,
4.Ապահովել ընկերության համակարգում սահմանված տեղեկատվական անվտանգության չափանիշների պահպանումը,
5.Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրումը եւ վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը:
 

Required Qualifications:

  1. Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
  2. Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
  3. Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն,
  4. Unix տեսակի և MS Windows օպերացիոն համակարգերի իմացություն,
  5. Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն,
  6. Պատասխանատվության զգացում,
  7. Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,
  8. Սովորելու ցանկություն: