Overview

Ministry of High-Tech Industry of the Republic of Armenia is looking for a System Administrator.

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններ

Աշխատանքային պարտականությունները տարանջատված են ըստ կատարողական երկու հիմնական նպատակի`

 

 1. Ապահովել ԲՏԱՆ տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների սահուն և արդյունավետ աշխատանքը,
 2. Աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցությանը։

 

Առաջին նպատակ՝  

ապահովել ԲՏԱՆ տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների սահուն և արդյունավետ աշխատանքը

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • համակարգչային ցանցերի նախագծում և շահագործում,
 • համակարգչային ծրագրակազմի տեղադրում և արդիականացում, աշխատանքային կայանների և համապատասխան սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում,
 • սերվերային ենթակառուցվածքների կարգաբերում և կառավարում,
 • գործընթացների ավտոմատացման համակարգերի տեղադրում և ինտեգրում գործող այլ համակարգերի հետ,
 • ապարատային և ծրագրային ապահովման խնդիրների ժամանակին հայտնաբերում և լուծում,
 • տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամարդումը աշխատակազմին՝ ՏՏ ենթակառուցվածքների արդիականացման
 • պլանավորման և իրականացման նպատակով,
 • պահուստային գործողությունների (backup operations) և տվյալների պաշտպանության իրականացում
 • արտակարգ իրավիճակներում և «ձախողման» գործընթացների (disaster recovery and failover procedures) համապատասխան վերականգնողական գործընթացների պլանի մշակում և իրականացում:

 

Երկրորդ նպատակ՝ 

աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության համար

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • նպաստել աշխատակիցների կողմից առաջարկների ներկայացման գործընթացներին,
 • աջակցել և վերահսկել ենթակա աշխատակիցների աշխատանքը՝ խնդիրները բացահայտելու և լուծելու նպատակով՝ ըստ անհրաժեշտության,
 • աջակցել բոլոր փոխկապակցված օղակների աշխատանքի համագործակցային և համակարգային բնույթին։

Required Qualifications:

 • Linux, macOS, Windows օպերացիոն համակարգերի գերազանց տիրապետում
 • Powershell, Bash/Shell, Python և/կամ այլ սկրիպտային լեզվի տիրապետում
 • VMware ESXi կամ այլ փորձառնություն
 • IP networking - Routing/Firewall/NAT գերազանց տիրապետում
 • Էլ. Փոստի ենթակառուցվածքի կարգաբերման և սպասարկման փորձառություն
 • Կիբերնվտանգության լավագույն փորձերի տիրապետում (cybersecurity best practices)
 • Տվյալների բազաների սպասարկման փորձ (MS SQL, PostgreSQL կամ այլ)  
 • Մասնագիտական հավաստագրերի առկայությունը ողջունելի է։