Overview

“Itservice” is looking for a “System administrator”.

Responsibilities:

• Համակարգչային տեխնիկայի ծրագրային ապահովում՝ բեռնում, վերականգնում

• Ցանցային կապուղիների միացման անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում

• Աշխատակցի գործառույթերից բխող օնլայն աջակցության տրամադրում սպասարկման ներքո գտնվող ստրաբաժանումների և կազմակերպությունների աշխատակիցներին

• Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը

• Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանք

Required Qualifications:

• Տեխնիկական կրթություն / ցանկալի /

• ՏՏ բնագավառի աշխատանքային փորձ / նախընտրելի /

• Ռուսերեն և անգլերեն լեզվի իմացություն / նախընտրելի /

• MS Windows 7/8/10; TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, Linux Skills (Ubuntu, CentOS)իմացություն / նախընտրելի /

• Տեխնիկական կառավարման, տեղեկատվության վերլուծության և համակարգչային տեխնիկայի/ծրագրային համակարգերի գերազանց իմացություն

• Համակարգչային ցանցերի հետ աշխատելու փորձ