Overview

Responsibilities:

  1. Նոր հաճախորդների ներգրավում։
  2. Տարածքի (համայնք, բնակավայր) ուսումնասիրում, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել ապրանքների վաճառքներ։
  3. Մեծածախ վաճառքի խթանում (վաճառել ընկերության ապրանքները ՝ ապահովելով սեփական պլանային ցուցանիշի կատարում)։
  4. Ապրանքների ներկայացում, օգնություն ընտրության հարցում, ապրանքների մասին տեղեկատվության տրամադրում։
  5. Պատվերների հավաքագրում և առաքում։
  6. Դեբիտորական պարտքերի վերահսկում։

Required Qualifications:

  1. Ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է։
  2. Նմանատիպ աշխատանքային փորձը ցանկալի է։