Overview

Responsibilities:

 • Կազմակերպության ներքին և արտաքին փաստաթղթաշրջանառության համակարգում,
 • Ընկերության պաշտոնական փաստաթղթերի անգլերեն, ռուսերեն թարգմանչություն,
 • Ընկերության պաշտոնական փաստաթղթերի (գրությունների) կազմում ՝ հայտատու թիմերի ներկայացուցիչների հետ համագործակցությամբ,
 • Արդեն իսկ կազմված փաստաթղթերի լեզվաբանական, շարահյուսական և ոճաբանական ճշգրտության ստուգում, վերջնականացում,
 • Անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթերի բովանդակային ճշգրտության ստուգում,
 • Ընկերության նպատակների համար կիրառվող տարատեսակ փաստաթղթերի կազմման ձևաչափերի սահմանում և դրանց կիրառման ապահովում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն լեզվաբանական, լրագրության կամ հարակից ոլորտներում,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ որպես թարգմանիչ, խմբագիր, լրագրող կամ այլ առնչվող հաստիքներում,
 • Գրավոր ու բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարում,
 • Ուշադրություն մանրուքներին,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.