Overview

Responsibilities:

 • Յուրաքանչյուր նախագծից առաջ իր ենթակայության տակ գտնվող հարցազրուցավարների, պրոմո-գործակալների գիտելիքների և պատրաստվածության ստուգում
 • Նախագծի ժամանակ օգտագործվող համազգեստի, նվերների և այլ իրերի քանակների վերահսկողություն և հաշվետվության տրամադրում
 • Թիմի զարգացում և մոտիվացիայի բարձրացում
 • Թիմի կողմից տեկեկատվության հավաքագրման վերահսկողություն և հավաստիության ապահովում
 • Պատասխանատու է թիմի արջև դրված նպատակների (KPI) իրականացման համար
 • Կատարած աշխատանքների ֆոտո-հաշվետվությունների տրամադրում
 • CRM բազայի հետ աշխատանքի կատարում

Required Qualifications:

 • ԱՍՍԱ ( FMCG) կազմակերպություններում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ
 • Արագ սովորելու կարողություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Լավ հիշողություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Լավ ծանոթ Երևան քաղաքի փողոցներին
 • MS Office-ի բավարար իմացություն
 • Սեփական մարդատար մեքենայի առկայություն

About JTI Armenia CJSC

Japan Tobacco International is the international tobacco business of Japan Tobacco, the world’s leading tobacco company. It operates in more than 120 countries world wide. The company manufactures and markets internationally recognized brands across th