Overview

Responsibilities:

1. Իրականացնել ՏՏ բաժնի ամենօրյա գործառույթներ

2. Բացահայտել հաճախորդների խնդիրները, դրանց առաջացման պատճառները և տալ ճկուն լուծումներ

3. Ապահովել բաժանորդների բարեհամբույր սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում

4. Իրականացնել տեխնիկական ընթացիկ խնդիրների լուծում, ծրագրային ապահովում

5. Աջակցել աշխատակիցներին իրենց առօրյա տեխնիկական խնդիրներում

Required Qualifications:

1. Բարձրագույն կրթություն ցանկալի է ՏՏ կամ հարակից ոլորտներում

2. Առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ

3. Գիտելիքներ ցանցային համակարգերի վերաբերյալ (IP Networks, Gpon networks. Optical Networks, Routing, Switching, OSPF, BNG, BGP)

4. Համակարգչային հմտություններ (SSH, Windows, Secure CRT Telnet)

5. Շփման և սպասարկման լավ հմտություններ

6. Խնդիրները շտապ բացահայտելու և արդյունավետ լուծումներ գտնելու ունակություն

7. Անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն