Overview

Responsibilities:

 • Բանկի համակարգչային և առընթեր տեխնիկայի տեղադրում և սպասարկում` ապահովելով աշխատանքի անընդհատությունը,
 • Համապատասխան ծրագրային ապահովման տեղակայում և անխափան աշխատանքի ապահովում,
 • Համակարգչային տեխնիկայի պրոֆիլակտիկ աշխատանքների իրականացում,
 • Այլ տեխնիկաների ծրա­գ­րա­յին ապահովման տեղայնացում, թարմացում և սպասարկում։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 • Տեխնիկական հմտություններ (համակարգչային տեխնիկայի վերաբերյալ գիտելիքներ, նոր ծրագրերն արագ սովորելու ունակություն),
 • MS Windows օպերացիոն հա­մա­կարգի և MS Office ծրագրային ապահովման համակարգի հիմնարար գիտելիքներ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների տիրապետման լավ մակարդակ,
 • Բարձր պատասխանատվություն և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Վերլուծական հմտություններ։