Overview

Responsibilities:

Պարտադիր պայմաններն են՝
• աշխատանքային փորձը պարտադիր է
• արագ կողմնորոշվելու ունակություն
• նվիրվածություն, պարտաճանաչ վերաբերմունք և ուշադիր մոտեցում աշխատանքին, սովորելու ձգտում: