Overview

Մեր պրոֆեսիոնալ թիմը համալրելու նպատակով փնտրում ենք մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի ավագ մասնագետի: Եթե դուք եռանդուն եք, պատրաստ եք մարտահրավերներ նետել այժմյան արագ փոփոխվող բիզնես իրականությանը և համապատսախանում եք նեքոնշյալ պայմաններին, ապա մենք սպասում ենք Ձեզ:

Responsibilities:

 • Տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի կարգավորում, ադմինիստրավորում,
 • ՏԱ պատահարների լուծում, ՏԱ պատահարների վերլուծություն,
 • Իրավասությունների վերլուծություն, իրավասությունների հաստատում, իրավասությունների րևիզիաներ,
 • Տեղեկատվական ակտիվների ինվենտարիզացիա, ՏԱ ռիսկերի գնահատում, ՏԱ ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված գործառույթներ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 • TCP/IP, Routing, network, Windows/Linux, AD administration, Firewall, IPS/IDS, SIEM, PAM/PIM, Sandbox, DLP, Vulnerability scanners ծրագրերի իմացություն,
 • ISO 27001 աշխատելու հմտություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Նորը սովորելու ձգտում,
 • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
 • Թիմային աշխատանք:

About VTB Bank CJSC (Armenia)

VTB Bank (Armenia) CJSC is a member of international financial VTB Group since April 2004. Currently Russia VTB Bank OJSC owns 100% of the shares of VTB Bank (Armenia). Now the Bank has a network of 67 branches in Armenia. For more information, please vi